Tuimelaar Recruitment

& Staffing Solutions

Tuimelaar Recuitment & Staffing Solutions ondersteunt zijn opdrachtgevers bij de zoektocht naar talentvolle nieuwe medewerkers op HBO en WO niveau. Deze ondersteuning gaat verder dan werving & selectie, interim management of detacheren alleen. Tuimelaar Recruitment & Staffing Solutions is een solide partner die organisaties helpt alle voorkomende personeel gerelateerde vraagstukken te tackelen. Kortom, Tuimelaar Recruitment & Staffing Solutions ontzorgt!

Het succes van een onderneming wordt voor een groot deel bepaald door de medewerkers. Het aannemen van de juiste mensen is dus van cruciaal belang. Voor veel organisaties blijkt dit in de praktijk echter onverminderd lastig. Talenten zijn immers nog steeds schaars en de concurrentie op de arbeidsmarkt is groot. Daarnaast beschikken de meeste organisaties niet meer over een eigen recruitmentafdeling. Toch opteert elke vacaturehouder wel voor een snelle, passende invulling van de vacante positie. Dit zijn bij uitstek momenten waarop Tuimelaar Recruitment & Staffing Solutions van meerwaarde kan zijn.

Recruitment is meer dan het publiceren van een functieprofiel alleen

Een wervingsproces waarbij kwaliteit, resultaat en integriteit centraal staan

Recruitment behelst veel meer dan het publiceren van een functieprofiel. Het is een proces dat tegenwoordig alles te maken heeft met marketing en het zorgvuldig opbouwen van een imago op de arbeidsmarkt. De boodschap van de organisatie moet altijd helder en consistent zijn en de kandidaat moet zich kunnen identificeren met de potentiele nieuwe werkgever. De inzet van sociale media en het gebruik van de modernste techniek zorgt voor de best mogelijke respons op een vacature. Ook aan de achterkant moet het proces geborgd zijn. Een gedegen kandidaten volgsysteem zorgt ervoor dat kandidaten permanent geïnformeerd worden over de voortgang van de procedure. De positieve sollicitatiebeleving van de kandidaat draagt hierdoor direct bij aan het arbeidsmarktimago van de opdrachtgever. Tuimelaar Recruitment & Staffing Solutions regelt het voor u.